folk1

 

Lidt historie:
Lauget opstod i 1974 og havde til at begynde med til huse i den senere musikskoles lokaler på Tambohus. Ret hurtigt voksede vor forening fra de små lokaler og flyttede til Krabbesholm Højskole og derefter til Skive Gymnasiums festsal. I dag har vi til huse på Møllegården.

 

Organisation:
Lauget var lige fra begyndelsen et spontant og meget løst sammensat foretagende, hvor både spillemænd, danseledere og dansere mødte frem efter lyst og lejlighed. Ingen modtager betaling for at spille eller instruere for danserne, og festsalen er stillet til rådighed af kommunen. Så kontingentet er symbolske halvtreds kroner for en hel sæson. Alle, der har lyst, kan komme og danse, og spillemænd, der nogenlunde kan ”hænge på”, er velkomne, men aldrig mere bundne, end de selv ønsker at være. 

 

Økonomi:
De få penge, som lauget trods alt skal bruge, kommer ind ved de årlige fester med amerikansk lotteri samt ved salg af drikkevarer. Lidt af indtægten bruges til den minimale administration, og resten til kurser for danseledere og spillemænd. 

 

Formål:
Har du lyst til at være med i en forening, hvor det ikke er opvisninger og dragter, der er det væsentlige, men samværet på tværs af alder, køn og oprindelse omkring selve det at spille spillemandsmusik eller danse de gamle danse dertil, så -

 

Kom dansere, parvis eller enkeltvis - vi tager godt imod jer!

Kom, spillemænd - violiner, klarinetter, tværfløjter, harmonikaer og ikke mindst basser- , og find ud af, om det er noget for jer. Uanset hvornår i dansesæsonen, du/I kommer.

Kom og vær med i Folkedanser- og  Spillemandslauget Skive! 

 

Tid og sted:
Sæsonen begynder primo september og slutter sidst i marts. Vi spiller og danser på

Møllegården
Møllegade 5
7800 Skive

hver torsdag fra 19.30 til 22.00.