Udskriv

Tryk på den farvede tekst  eller på billedet for at se invitationerne

 


FOLKEDANSER OG SPILLEMANDSLAUGET – SKIVE

Dagsorden for ordinært Årsmøde torsdag den 6. februar 2020

1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning.
3. Godkendelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
    - Skal være bestyrelsen i hænde senest 30. januar 2020
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse, suppleant, revisor, revisorsupplant, fanebærer.

    På valg: Arne, Hanne, Willy,

    Bestyrelsen vælges for perioden 1. maj til 30. april.

7. Evt

 


Sorring -Toustrup - Åben Danseaften - 27. januar 2020

 

Døstrup 01006

Langhøj 01007


Ulbjerg og Omegns Folkedanserforening - Legestue - 7. februar 2020. 

 


Thyregodtræf - 15. februar 2020. 

 

Morsø002